مشـاوره‌ی انتخاب و خرید
مشـاوره‌ی انتخاب و خرید

پــارچـه ی اوروس

15 اردیبهشت 1400

بافت : انسجام بالا

ضخامت : ضخیم

لمس : لطیف_چرمی مانند

ظاهر : چرم پارچه

قابل شستشو با شامپو فرش

پــارچـه ی اوروس
پــارچـه
پــارچـه