مشـاوره‌ی انتخاب و خرید
مشـاوره‌ی انتخاب و خرید

آشنایی با سبک دانمارکی

محمدرضا طاولی

12 خرداد 1399

سبک دانمارکی برای خلق سادگی خود،به احجام هندسی پناه می برد..همه چیز در نهایت سادگی و کاربردی..طبیعت چوب ،رنگ و بوی مبلمان را  رقم می زند و از تکلف و پرداختن به جزییات اضافه می پرهیزد.در عین حال کیفیت ساخت را سرلوحه قرار می دهد چنان که در عین سادگی ،بسیار استادانه ساخته شده و چشم نوازو ظریف می نماید.

آشنایی با سبک دانمارکی